Jean Paul Van Bentegem

Humor, wat waarom en hoe valt er te lachen

jpvanbentegemJean Paul VAN BENDEGEM, geboren te Gent op 28 maart 1953 is licentiaat in de wiskun­de en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorheen was hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. 

Zijn maatschappelijk engagement is enerzijds zichtbaar door de talrijke lezingen die hij verzorgt voor allerhande culturele verenigingen in Vlaanderen over een brede waaier van onderwerpen (gemiddeld een honderd lezingen per jaar); anderzijds is er een zekere aanwezigheid in de media, ofwel in de vorm van radio- en tv-interviews en podcasts ofwel in de vorm van columns voor diverse kranten, tijdschriften en websites.

Donderdag 19 oktober Parochiezaal 20 uur

Humor: wat, waarom en hoe valt er te lachen?

De lezing heeft als voornaamste bedoeling een verkenning te presenteren van wat humor is, welke verschillende vormen van humor er bestaan, wat de effecten zijn van humor op mensen (maar ook bij chimpansees en bonobo’s), welke betekenissen de lach kan hebben en, als sluitstuk, het filosofisch meest uitdagende onderwerp: waar liggen de grenzen van de humor, aangenomen uiteraard dat er zulke grenzen zijn? Zoals men van een filosoof mag verwachten zal het onderwerp na de lezing veel complexer geworden zijn dan ervoor!

Toegang leden 8 euro; niet-leden 10 euro

Voorinschrijven niet verplicht