Zie de mens, voordracht door Manu Keirse

Zie de mens, voordracht door Manu Keirse

Donderdag 25 januari 2024

Parochiezaal Teralfene, 20.00 uur

VOORDRACHT

ZIE DE MENS. EEN PLEIDOOI OM ANDERS NAAR ELKAAR TE KIJKEN

door

Manu Keirse, psycholoog

Onze maatschappij staat steeds meer in het teken van winst. Technologische ontwikkelingen zorgen voor meer efficiëntie, werknemers heten tegenwoordig “fulltime equivalenten” en in de zorgsector worden mensen al te vaak herleid tot “patiënten” en soms zelfs tot “organen”. Maar door het opsplitsen van taken en verantwoordelijkheden heeft niemand nog zicht op het volledige plaatje, en voelen steeds meer mensen zich onbegrepen.

 In deze bijdrage doet Manu Keirse een opvallende oproep om de verregaande fragmentatie in de samenleving een halt toe te roepen. Het is een pleidooi voor een radicale nieuwe manier van kijken, een manier die de waarde en de waardigheid van mensen centraal stelt. Want pas als we dat doen, kunnen we waarachtig met elkaar omgaan. En dat is misschien wel de echte uitdaging als je zorg wilt dragen voor anderen, in je gezin en je familie, in de opvoeding en het onderwijs, in de gezondheidszorg en in de zorgverlening, of als leidinggevende in een organisatie. Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.